• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 38434540-3)

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και την τοποθέτηση ενός θαλάμου κάθετης νηματικής ροής βιολογικής ασφάλειας CLASS II στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου (CPV: 38434540-3), προϋπολογισμού δαπάνης 6.700,00 δηλ 8.308,00 συμπ. ΦΠΑ 24% σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 9749α) έτους 2021.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 90524400-0) (Απόρριψη αποβλήτων) για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμηπροϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, για δύο (2) έτη και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης, την ανάλογη δαπάνη 15.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος ακόμη (συνολικά 45.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗ,ΕΚΤΥΠΩΤΗ, UPS ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 33696300-8)

Συνοπτικός  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: “Αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (αναλυτή, εκτυπωτή, ups και αναλωσίμων υλικών και αναλωσίμων υλικών) (CPV 33696200-8) αναγκαίων για τη διενέργεια των εξετάσεων” για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 29.950,00 ευρώ δηλ 37.138,00 συμπερ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης, την ανάλογη συνολική δαπάνη 29.950,00 ευρώ δηλ 37.138,00 συμπερ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος ακόμη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 90911200-8

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης 56.400,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης, την ανάλογη δαπάνη 14.100,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% έως τρεις (3) μήνες ακόμη (συνολικά 70.500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 50711000-2)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών συντήρησης κι επισκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου (CPV 50711000-2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 42.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης προϋπολογισμού δαπάνης 21.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% για έξι (6) μήνες (δηλ. 63.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% συνολικά).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 11/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ -ΤΟΝΕΡ (CPV 30192110-5) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ( CPV 30125000-1)

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια: μελανιών-τόνερ CPV(30192110-5) και λοιπών αναλωσίμων για εκτυπωτές – φωτοαντιγραφικές συσκευές του Νοσοκομείου (CPV 30125000-1) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη. Προϋπολογισμού δαπάνης για την προμήθεια μελανιών-τόνερ CPV(30192110-5ποσού 5.645,16 ευρώ (δηλ 7.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος εξάμηνης παράτασης με την ανάλογη δαπάνη ποσού 2.822,58 ευρώ (δηλ 3.500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%), (ΚΑΕ 1261) και για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων για εκτυπωτές – φωτοαντιγραφικές συσκευές του Νοσοκομείου (CPV 30125000-1) ποσού 806,46 ευρώ (δηλ 1.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος εξάμηνης παράτασης με την ανάλογη δαπάνη ποσού 403,23 ευρώ (δηλ 500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) (ΚΑΕ 1439).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Διαφόρων Τροφίμων» (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 15500000-3), ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV 15411110-6), ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (CPV 15851100-9), ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 15540000-5, ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ(CPV 15331170-9), ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΨΑΡΙΑ (CPV 15221000-3), ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ(CPV 15112100-7), ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ(CPV 15119000-5), ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CPV 15300000-1), ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6)) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 9/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ) (CPV 79212100-4)

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση των υπηρεσιών οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου (Εσωτερικό Ελεγκτή) του Νοσοκομείου (CPV 79212100-4) για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 3.000,00 ευρώ ( 3.720,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) ανά έτος δηλ 6.000 (7.440,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% για ευρώ) και για τα δύο (2) έτη και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη με την ανάλογη δαπάνη ποσού 3.000,00 ευρώ (3.720,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).

Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων / διακήρυξη αριθμός 1/2020

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ εδώ

Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων / διακήρυξη αριθμός 2 2020

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 8/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 72120000-2)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του δικτύου των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Νοσοκομείου (CPV 72120000-2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμηπροϋπολογισμού δαπάνης ποσού 7.000,00 ευρώ (8.680,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%)  για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη με την ανάλογη δαπάνη ποσού 7.000,00 ευρώ (8.680,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%), δηλ συνολικά 14.000,00 ευρώ (17.360,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).