• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΡΩΜΟΓΟΝΑ Ψ8ΩΧ4690ΩΛ-0ΙΣ 23PROC011995262

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη λήψη προσφορών για την προμήθεια 1.120 τεστ πάνελ για τον προσδιορισμό της MIC του αντιβιοτικού Colistin και 260 τρυβλία χρωμογόνα sabouraud για ταυτοποίηση της Candida auris για τις ανάγκες Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου

Δείτε την πρόσκληση  εδώ

Διακύρυξη Φύλαξης 2023 signed 23PROC011970091

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αριθμ. 1/2023
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),

Δείτε τη διακύρηξη εδώ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί από 03.01.2023 Δανειστική Βιβλιοθήκη.

Τα βιβλία είναι προσφορά του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 2022 6Ο8Υ4690ΩΛ-ΖΨΚ 22PROC011932947

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυροκομικών προϊόντων του Νοσοκομείου ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος (CPV 15540000-5).

Δείτε την πρόσκληση εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τεχνική Υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών Διαχείρισης Ασθενούς 61ΑΦ4690ΩΛ-Ν53 22PROC011812536

Πρόσκληση για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού
εφαρμογών Διαχείρισης Ασθενή και Ιατρονοσηλευτικού συστήματος του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου για το έτος 2023 (CPV:
72261000-2).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ORACLE 6ΠΔ54690ΩΛ-0ΙΖ 22PROC011815693

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανανέωση τεχνικής υποστήριξης βάσης δεδομένων Oracle για ένα (1) έτος λόγω λήξης

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CS 2022 ΩΝ6Ε4690ΩΛ-0ΛΜ 22PROC011820320

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου της τεχνικής υποστήριξης και
παροχή υπηρεσιών των εφαρμογών λογισμικού των Διοικητικο-Οικονομικών
Υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του
Νοσοκομείου για το έτος 2022 (CPV: 72261000-2)

Δείτε την πρόσκληση   εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τεχνικών εργασιών σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV: 45215140-0).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τεχνικών εργασιών σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV: 45215140-0).

Δείτε την πρόσκληση εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΗΛ. ΥΠ. 2022

Δημοσίευση πρόσκλησης για συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Νοσοκομείου CPV 72120000-2.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ 9ΔΑΑ4690ΩΛ-ΚΑΙ 22PROC011614390

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους 1 «Σάκοι βιοδιασπώμενοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 50Χ50 περίπου» (Αναλώσιμα Υλικά τροφοδοσίας CPV 39222000-4).

Για να δείτε τη διευκρίνιση πατήστε εδώ

 

Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων / διακήρυξη αριθμός 2/2022

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1-3 Τ.Μ. 67,18 ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ εδώ

Διευκρίνιση για τη Διακήρυξη Τροφίμων

Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 2/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων.

Για να δείτε τη διευκρίνιση πατήστε εδώ