• +30 213 2023400
 • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Διαδικασία Εισιτηρίου - Εξιτηρίου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
(Το νοσοκομείο είναι εκτός συστήματος εφημεριών)

Οι εισαγωγές ασθενών στο νοσοκομείο γίνονται κατόπιν προγραμματισμού και μετά από έγκριση της επιτροπής Αξιολόγησης Διακομιδών - Εισαγωγών. H διαδικασία που τηρείται, προκειμένου για διακομιδή/εισαγωγή ασθενών στο νοσοκομείο μας έχει ως εξής:

 1. Αίτηση από τον θεράποντα ιατρό της κλινικής ο οποίος κρίνει την αναγκαιότητα διακομιδής του ασθενούς.
 2. Συναίνεση του ασθενούς.
 3. Η επιτροπή Αξιολόγησης Διακομιδών - Εισαγωγών του νοσοκομείου, αξιολογεί και εγκρίνει την αναγκαιότητα διακομιδής ή εισαγωγής του ασθενούς.
 4. Η διακομιδή γίνεται κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης μεταξύ του νοσοκομείου που ο ασθενής νοσηλεύεται και του νοσοκομείου μας. Η επικοινωνία γίνεται μεταξύ των Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 5. Η διακομιδή θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως τις 14:00 τις καθημερινές ημέρες.
 6. Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν:

α) Εξιτήριο νοσοκομείου

β) Αστυνομική ταυτότητα

γ) Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης

δ) Πλήρες ιατρικό ενημερωτικό σημείωμα ώστε να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η συνέχιση της φροντίδας του ασθενούς.

ε) Επιπλέον θα πρέπει να είναι γνωστά το AMKA, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ που υπάγεται ο ασθενής.

Σημειώνεται ότι η παράδοση και η παραλαβή των προσωπικών αντικειμένων (Τιμαλφή - χρήματα) του ασθενούς θα γίνεται εγγράφως.

Στις περιπτώσεις αιτημάτων για Χρόνια Περιστατικά, οι ασθενείς που θα εισαχθούν στο νοσοκομείο για φιλοξενία πριν παραπεμφθούν στα Ιδρύματα Χρόνιων Πασχόντων απαιτείται να έχουν την έγκριση των αντίστοιχων Ιδρυμάτων υποδοχής.

Έντυπα

 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  (pdf) (doc)
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (pdf) (doc)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ (pdf) (doc)
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (pdf) (doc)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΩΝ (pdf) (doc)