• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τεχνική Υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών Διαχείρισης Ασθενούς 61ΑΦ4690ΩΛ-Ν53 22PROC011812536

Πρόσκληση για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού
εφαρμογών Διαχείρισης Ασθενή και Ιατρονοσηλευτικού συστήματος του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου για το έτος 2023 (CPV:
72261000-2).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.