• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 2022 6Ο8Υ4690ΩΛ-ΖΨΚ 22PROC011932947

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυροκομικών προϊόντων του Νοσοκομείου ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος (CPV 15540000-5).

Δείτε την πρόσκληση εδώ