• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ORACLE 6ΠΔ54690ΩΛ-0ΙΖ 22PROC011815693

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανανέωση τεχνικής υποστήριξης βάσης δεδομένων Oracle για ένα (1) έτος λόγω λήξης

Δείτε την πρόσκληση εδώ.