• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3 /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3 /2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ CPV 44613800-8

ΗΜΕΡΙΔΑ 8/12/2016

ΗΜΕΡΙΔΑ 8/12/2016

Το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», συμπληρώνοντας 100 χρόνια προσφοράς στο χώρο της ΥΓΕΙΑΣ και επιθυμώντας να  μοιραστεί τους προβληματισμούς του για το ρόλο που θα διαδραματίσει στις διαμορφούμενες συνθήκες στο Υγειονομικό περιβάλλον αλλά και στις σύγχρονες ανάγκες νοσηλείας, διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή του Παθολογικού νοσοκομείου  στην περίθαλψη των ασθενών τελικού σταδίου»

Η συμβολή του Παθολογικού νοσοκομείου στην περίθαλψη των ασθενών τελικού σταδίου

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” λειτουργεί ως Νοσοκομείο από το 1916, οπότε ιδρύθηκε με πρωτοβουλίες ιδιωτών και με παραχώρηση οικοπέδου της Μητρόπολης Αθηνών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 1799, 16-06-2016

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β΄ για το ΠΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 10, 13-07-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»,  Προκηρύσσει Πρόχειρο Επαναληπτικό διαγωνισμό για την «Ανάδειξη προμηθευτή ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα (1) χρόνο», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 23%, σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός:9, 12-7-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ειδικού συνεργείου πλυσίματος του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000 ευρώ συμπερ. του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 8, 12-07-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης, Μελανιών και Τόνερ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.800,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ « Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ »

Προκηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 6, 15-06-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

Προκηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 2, 16-05-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

Προκηρύσσει