• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

Πρόσκληση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω αποκλειστικότητας προς την MEDICON HELLAS A.E. που θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων γ

Δείτε την πρόσκληση εδώ