Ιατρικές Εταιρείες

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία Ελληνική Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας
Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας