Παθολογικός Τομέας

1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Α. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Παθολογική Κλινική προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρονοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς με Παθολογικά προβλήματα υγείας.

Πληροφορίες για τους ασθενείς λαμβάνονται από τους υπεύθυνους ιατρούς, στο πρωινό καθημερινό επισκεπτήριο.

Β. ΣΚΟΠΟΣ
• Η παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας σε ογκολογικούς ασθενείς εκτός ογκολογικών χειρισμών καθώς και, σε χρονίως πάσχοντες.
• Η ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών με επιστημονικά κριτήρια και ανθρώπινη προσέγγιση.

________________________________________
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Α. ΙΑΤΡΙΚΟ
Διευθυντής: Δημήτριος Καλφούντζος, Ειδικός Παθολόγος

Τηλ. επικοινωνίας: 2132023416

Επιμελήτρια Α΄: Καλομοίρα Αθανασίου, MD, Ειδικός Παθολόγος

Τηλ. επικοινωνίας: 2132023416

Mail: athanasiouk@spiliopoulio.gov.gr

Το νοσκομέιο διαθέτει 12 θέσεις ειδικευόμενων. Το νοσοκομείο χορηγεί μερική ειδικότητα στην παθολογία εως 3 χρόνια Καλομοίρα Αθανασίου, MD
Ειδικός Παθολόγος

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
Προϊσταμένη :
Τηλ. επικοινωνίας: + 30 2132023415
Mail: pr.klinikis@spiliopoulio.gov.gr Γεωργία Βασιλοπούλου, MSC

TΕ Νοσηλεύτριες/τες
Τηλ. επικοινωνίας: + 30 2132023434

Ζάμπουρα Μαρία – Ιωάννα
Θεοδωροπούλου Μαρία
Μαμακή Θεοδώρα
Μανουσαρίδου Αικατερίνη
Μπουρδουκλή Αθανασίου Ερατώ
Σιούτης Νικόλαος

ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτριών/των

Γεωργίου Αικατερίνη
Γομάτου Βασιλική
Κόκκα Μαρίνα
Μάμμος Ευστράτιος
Τόλη ευτυχία
Τσιουραντάνη Παναγιώτα
Βογιατζάκη Καλλιόπη
Καραγιάννη Μαρία
Βάγγης Γεώργιος
ΥΕ Βοηθητικού υγειονομικού-μεταφορέων ασθενών
Καλτσάς Ιωάννης
Σοφιανός Ζώης
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
Μπράτη Παρασκευή

________________________________________

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Έχει την ευθύνη και την φροντίδα για την ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη στους ασθενείς του Νοσοκομείου για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα που δημιουργείται εξαιτίας καταστάσεων κλονισμού σωματικής και ψυχικής υγείας, πάντα μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας. Μαρία Γκίνη, koin.leit@spiliopoulio.gov.gr, τηλ. 2132023424

2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

• Η Παθολογική κλινική έχει 30 κλίνες για νοσηλεία Παθολογικών περιστατικών.
________________________________________

1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
• Προγραμματισμένες εισαγωγές και εισαγωγές στη βραχεία νοσηλεία, Έκδοση πιστοποιητικών υγείας(βιβλιάρια υγειονομικού ενδιαφέροντος, πιστοποιητικά για υιοθεσία, διορισμό, αποκλειστικές νοσοκόμες, λιμενικό, βρεφονηπιακούς σταθμούς, εργαζόμενους στον διεθνή οργανισμό μετανάστευσης και για άδειες παραμονής, συνταγογράφηση (εργαστηριακών εξετάσεων και φαρμάκων).

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
• Έκδοση πιστοποιητικών υγείας αθλητικών δραστηριοτήτων, συνταγογράφηση, καρδιογράφημα, κλινική καρδιακή εξέταση.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΩΝ
Α. ΙΑΤΡΙΚΟ

Διευθυντής:
Προσωρινός Προϊστάμενος Δημήτριος Καλφούντζος Παθολόγος , + 30 2132023451

Επιμελήτρια Α΄ Παθολογίας

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας
Καλομοίρα Αθανασίου, MD, Παθολόγος , + 30 2132023451

Ευάγγελος Χατζησταματίου, Καρδιολόγος , + 30 2132023418

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

Β1. Τακτικά εξωτερικά ιατρεία
Προϊστάμενος : Στέργιος Κοκκαλιάρης, , + 30 2132023417
eks.iatria@spiiopoulio.gr

TΕ Νοσηλευτών
Λουκά Μαρία, , + 30 2132023417
Σήτου Δήμητρα

________________________________________