Εργαστηριακός Τομέας

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
Εξωτερικά πρωινά ιατρεία.
Το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου είναι πλήρως ψηφιακό και καλύπτει όλο το φάσμα των συμβατικών ακτινολογικών εξετάσεων.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
Ιατρικό Προσωπικό Παραϊατρικό Προσωπικό
Διευθυντής: ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τεχνολόγοι:
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΩ
Επιμελήτρια Α΄: ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 08.00 – 14.00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: τηλ. 213 2023 450
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: τηλ. 213 2023 419

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ / ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ / ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
Εξωτερικά πρωινά ιατρεία.
Το Εργαστήριο του Νοσοκομείου είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα (Βιοχημικό και Αιματολογικό Αναλυτή) και καλύπτει όλο το φάσμα των βιοχημικών και αιματολογικών εξετάσεων (πλην του ελέγχου πήξης).
Το Μικροβιολογικό Τμήμα έχει μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση παρασιτολογικών εξετάσεων και στην καλλιέργεια βιολογικών υγρών (π.χ. αιμοκαλλιέργεια, κ/α πύου, κ/α φαρυγγικού επιχρίσματος, κ/α ούρων, κ/α κοπράνων).

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
Ιατρικό Προσωπικό Παραϊατρικό Προσωπικό
Διευθύντρια: ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Παρασκευάστρια: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Επικουρικός ιατρός ιατρικής βιοπαθολογίας: ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Επικουρικοί:
ΖΗΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 08.00 – 14.00
Τηλ. 213 2023 452 / 213 2023 420