Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομείου το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπάγεται στην Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού Μητρώου όλων των υπαλλήλων
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Βασιλική Σχίζα, v.sxiza@spiliopoulio.gr,                       
Τηλ. 2132023422
Ζωή Τσιώτρα, prosop2@spiliopoulio.gr ,
Τηλ. 2132023431
Παναγιώτης Πύργος επικουρικό προσωπικό ΤΕ Πληροφορικής tech2@spiliopoulio.gr
Τηλ. 2132023414