ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» «Εκτέλεση των εργασιών μετατροπής του νεκροτομείου σε ψυκτικό θάλαμο συντήρησης νεκρών δυναμικότητας 3 θέσεων (CPV 50700000-2)»