ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10 /2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) Καταγραφικού πίεσης NIBP (holter) & προγράμματος Ανάλυσης (CPV: 33123210-3), β) Καταγραφικού & Λογισμικού Ανάλυσης holter Ρυθμού & Η/Υ (CPV: 33123210-3) γ) Διφασικού Απινιδωτή με Μonitor Paddles (CPV: 33182100-0)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10 /2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) Καταγραφικού πίεσης NIBP (holter) & προγράμματος Ανάλυσης (CPV: 33123210-3), β) Καταγραφικού & Λογισμικού Ανάλυσης holter Ρυθμού & Η/Υ (CPV: 33123210-3) γ) Διφασικού Απινιδωτή με Μonitor Paddles (CPV: 33182100-0)

August 24, 2021 in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: i) Καταγραφικού πίεσης NIBP (holter). & προγράμματος Ανάλυσης (holter) προϋπολογισμού δαπάνης 2000,00 ευρώ δηλ 2.480,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ 24% (CPV: 33123210-3), ii) Καταγραφικού & Λογισμικού Ανάλυσης holter Ρυθμού & Η/Υ προϋπολογισμού δαπάνης 3.900,00 ευρώ δηλ 4.836,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ 24% (CPV:33123210-3) iii) Διφασικού Απινιδωτή με Μonitor Paddles προϋπολογισμού δαπάνης 5.500,00 ευρώ δηλ 6.820,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ 24% (CPV: 33182100-0) για τις ανάγκες  του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨ (ΚΑΕ 7131α α) έτους 2021.

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  εδώ

(αποθηκεύετε με δεξί κλικ τον κώδικα,  στη συνέχεια στη σελ  https://espdint.eprocurement.gov.gr   επιλέγετε την  Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και μετά την Τηλεφόρτωση εγγράφου επιλέγοντας αυτό που έχετε αποθηκεύσει.)


Comments are closed.