Απολογισμοί

May 8, 2018in Απολογισμοί, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2017

Το Π.Ν.Α Σπηλιοπούλειο “Η Αγία Ελένη” παρουσιάζει τα πεπραγμένα του έτους 2017.

May 10, 2011in Απολογισμοί, by Spiliopoulio / 0 Comments

1-4-2010 έως 31-8-2010

Σύντομο απολογισμό του έργου μας από 1-4-2010 έως 31-8-2010 (5μηνος) Με συντονισμένες και δραστικές ενέργειες, με την πλήρη συνεργασία του Διοικητή και των Υποδιοικητών της 1ης ΥΠΕ και των Νομικών μας Συμβούλων, σύσσωμου του Σωματείου Εργαζομένων και των υπαλλήλων του Νοσοκομείου, ενεργοποιήσαμε αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών και απαιτήσαμε και τελικά καταφέραμε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 [...]